Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 106 blog entries.

Subsidieregeling voor digitalisering kleine mkb-ondernemers opnieuw opengesteld

2023-07-13T09:00:09+02:0017-05-2023|

Subsidieregeling voor digitalisering kleine mkb-ondernemers opnieuw opengesteld Hebt u een eenmanszaak of bent u mkb-ondernemer met maximaal 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen? In dat geval kunt u hulp krijgen bij het digitaliseren van uw bedrijf via ‘Mijn Digitale Zaak’. De RVO heeft op 17 mei jl. het aanvraagloket hiervoor opnieuw

Aanvraagloket Subsidie voor emissieloze bouw geopend

2023-07-13T09:00:09+02:0011-05-2023|

Aanvraagloket Subsidie voor emissieloze bouw geopend Gaat u een bouwvoertuig of bouwmachine kopen of leasen, die (vrijwel) geen gassen uitstoot (emissiearm of emissieloos)? Of laat u een bestaand bouwwerktuig hermotoriseren of ombouwen naar emissiearm of emissieloos? Of gaat u een innovatief idee uitwerken om emissiearme of emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Maak

Uitstel voor indiening Gecombineerde opgave

2023-07-13T09:00:09+02:0004-05-2023|

Uitstel voor indiening Gecombineerde opgave U dient als agrarische ondernemer jaarlijks de ‘Gecombineerde opgave’ in bij de RVO. Dit jaar krijgt u daarvoor meer tijd. De uiterste datum is namelijk met een maand verlengd van 15 mei tot 15 juni 2023. Dit hangt samen met enkele nieuwe elementen zoals de eco-regeling, de nieuwe registratie van

Aftrek vast bedrag verblijfskosten eigen rijders 2023

2023-07-13T09:00:09+02:0026-04-2023|

Aftrek vast bedrag verblijfskosten eigen rijders 2023 Bent u een transportondernemer (eigen rijder) die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maakt? En geeft u uw winst aan in de inkomstenbelasting? In dat geval kunt u onder voorwaarden ervoor kiezen om een vast bedrag per gereden dag in aftrek te brengen van uw winst voor

Loket open Subsidie voor energie-innovaties in de glastuinbouw

2023-07-13T09:00:10+02:0013-04-2023|

Loket open Subsidie voor energie-innovaties in de glastuinbouw Bent u glastuinbouwer en wilt u het energiesysteem in uw kassen verduurzamen? U kunt dan vanaf a.s. maandag 17 april 2023 gebruikmaken van de regeling Marktintroductie van energie-innovaties glastuinbouw (MEI). Hiermee investeert u in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen. Ook een samenwerkingsverband van glastuinbouwondernemingen

Voorkom belastingrente: vraag tijdig (herziening) voorlopig aanslag aan

2023-07-13T09:00:10+02:0013-04-2023|

Voorkom belastingrente: vraag tijdig (herziening) voorlopig aanslag aan Verwacht u dat u vennootschapsbelasting over 2022 moet betalen? Laat in dat geval vóór 1 mei 2023 een verzoek indienen om uitreiking van een voorlopige aanslag of laat een al opgelegde aanslag herzien. Zo voorkomt u dat uw bv belastingrente (8%!) moet betalen. Is het verzoek binnen

Nog subsidiebudget beschikbaar voor emissieloze bedrijfsauto’s

2023-04-13T09:00:09+02:0006-04-2023|

Nog subsidiebudget beschikbaar voor emissieloze bedrijfsauto’s Koopt of financial-leaset u een nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto? U kunt dan de subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) aanvragen. Eind maart 2023 was er volgens de RVO nog € 19,12 miljoen over van de € 33 miljoen die voor 2023 beschikbaar is. U vraagt deze subsidie aan voordat u

SVM-regeling voor verduurzaming van uw bedrijf heropend

2023-04-13T09:00:16+02:0006-04-2023|

SVM-regeling voor verduurzaming van uw bedrijf heropend Na oneigenlijk gebruik tijdens de eerste openstellingsronde van de Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) is de regeling op 1 april jl. in gewijzigde vorm heropend. U krijgt deze subsidie voor het laten opstellen van een energieadvies op maat en voor de ondersteuning bij de uitvoering van dat advies. De

Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv

2023-04-13T09:00:16+02:0030-03-2023|

Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv Staat u borg voor een lening van uw bv? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst. U kunt zich borgstellen voor een schuld (bijvoorbeeld een kredietfaciliteit) van uw bv bij een bank. U krijgt een regresvordering op uw

TEK-voorschotpercentage verder verlaagd

2023-04-13T09:00:16+02:0023-03-2023|

TEK-voorschotpercentage verder verlaagd Sinds afgelopen dinsdag 21 maart is het TEK-aanvraagloket bij de RVO geopend. Hebt u een energie-intensief bedrijf (minimaal 7% van uw omzet gaat op aan energiekosten)? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen in de energiekosten van uw bedrijf. Kort voor de opening van het aanvraagloket is er nog wel een belangrijke wijziging

Ga naar de bovenkant