Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 71 blog entries.

EIA, MIA en VAMIL 2018

2018-03-12T10:41:33+00:0012-03-2018|

EIA 2018 Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening. Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook

Wijziging vernieuwde Arbowet per 01-07-2018

2018-03-05T10:46:10+00:0005-03-2018|

Sinds 1 juli 2017 geldt de vernieuwde Arbowet. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. De nieuwe Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, ongeacht het aantal werknemers. Dit geldt ook voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met

Keten- inlenersaansprakelijkheid bouw/tuinbouw

2020-07-14T15:45:00+00:0001-03-2018|

De ketenaansprakelijkheidsregeling is een maatregel tegen mogelijk misbruik door aannemers en onderaannemers bij afdracht van loonheffing. Sectoren die hier mee te maken hebben zijn o.a. bouw en tuinbouw. De regeling maakt elke schakel van de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. Stel je krijgt een opdracht en een deel van het werk wordt uitbesteed. U bent dan

ZZP wetgeving: stand van zaken februari 2018

2018-02-02T11:05:25+00:0002-02-2018|

Voor u als opdrachtgever is het van belang om te weten op de zzp’er als ondernemer of als werknemer in loondienst door de belastingdienst wordt aangemerkt. Als de zzp’er niet als ondernemer maar in feite door de Belastingdienst als een werknemer in loondienst wordt aangemerkt, dan heeft dit voor u verstrekkende gevolgen en kunt u

Nieuwe wet vervangt wet DBA

2017-11-21T11:41:31+00:0021-11-2017|

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) geldt sinds 1 mei 2016. Het doel van de wet is schijnzelfstandigheid tegengaan. Door de wet DBA zijn zzp'ers en opdrachtgevers samen verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. De handhaving van deze wet DBA is opgeschort tot minimaal 1 juli 2018. In het regeerakkoord staat dat

Actiepunten schenk- en erfbelasting najaar 2017

2017-11-20T11:43:59+00:0020-11-2017|

Actiepunten mbt schenk- en erfbelasting najaar 2017. 1. Bespaar erfbelasting via jaarlijkse schenking aan uw kinderen Bij uw overlijden wordt over uw vermogen erfbelasting geheven. Uw kinderen betalen 10% en/of 20% erfbelasting. Door tijdens uw leven gespreid te schenken, draagt u alvast vermogen over aan uw kinderen. Bij uw overlijden is er dan minder vermogen

Wijziging beperkte gemeenschap 1-1-2018

2017-11-14T11:36:31+00:0014-11-2017|

Op 1 januari 2018 treedt de wet in werking waardoor de beperkte gemeenschap van goederen de standaard wordt. Als u na 2017 huwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, kan het zijn dat u nog actie moet ondernemen. Dat is het geval als u zich herkent in een van de volgende situaties: • Hebben u en

Overgangsrecht afschaffing landbouwregeling versoepeld

2017-10-31T11:33:33+00:0031-10-2017|

Landbouwers, veehouders, tuinbouwers of bosbouwers (hierna landbouwers) die in 2017 de landbouwregeling toepassen en per 1 januari 2018 verplicht over moeten op de normale btw-regels, krijgen heel 2018 de tijd om hun recht op btw-aftrek over de resterende herzieningsperiode in één keer te claimen. In het Wetsvoorstel afschaffing landbouwregeling was in het overgangsrecht bepaald dat

Pensioen in eigen beheer

2017-03-01T11:30:49+00:0001-03-2017|

Per 1 april 2017 is het voor de DGA niet meer mogelijk op de huidige manier zijn pensioenregeling in eigen beheer te continueren. Voor 31-12-2019 dient de DGA te kiezen uit de volgende alternatieven Afkoop Omzetting naar oudedagsverplichting (ODV) Behoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen. Het wetsvoorstel maakt geen onderscheid naar dga’s waarvan

VAR verdwijnt per 1 mei 2016

2016-04-07T13:30:42+00:0007-04-2016|

De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. Werken met modelovereenkomsten In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken. Een modelovereenkomst biedt u en uw opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever

Ga naar de bovenkant