« Diensten

B.V. STRUCTUUR

Bij groei van de onderneming ontstaat vaak een fase, waarbinnen de huidige structuur niet meer voldoet, vaak vanuit fiscaal oogpunt, aansprakelijkheidsmotieven of administratieve lastendruk.

Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de inbreng van een eenmanszaak in een Besloten Vennootschap waarbij een holding met werk B.V. gecreëerd wordt. Het kan ook zijn dat door toetreding van nieuwe aandeelhouders activiteiten moeten worden afgesplitst door het creëren van een werk B.V., Vastgoed B.V., pensioen B.V. en/of holding.

Op een dergelijk moment kunnen we met en voor u een structuur voorstellen die voldoet aan de volgende punten:

  • Fiscaal optimaal
  • Aansprakelijkheid zoveel mogelijk ingeperkt
  • Kosten efficiënt
  • Voor toekomstige verkoop en eventuele bedrijfsopvolging een juiste structuur.