Bedrijfsopvolging

« Diensten

Bedrijfsopvolging

Er komt een moment dat u als ondernemer een stapje terug gaat doen en moet gaan nadenken over de toekomst van uw onderneming. Mogelijk wilt u aan een meewerkende zoon en / of dochter danwel een personeelslid een gedeelte of de gehele onderneming overdragen of in een gefaseerd traject tot een overdracht komen. Hierbij krijgt u met allerlei aspecten te maken waarbij tal van vragen ingevuld moeten worden. Hierbij kunt u denken aan:

Bij deze en talloze andere vragen kunnen wij u een helpende hand bieden zodat u met een gerust gevoel een stap terug kunt doen.