« Diensten

BEDRIJFSOPVOLGING

Er komt een moment dat u als ondernemer een stapje terug gaat doen en moet gaan nadenken over de toekomst van uw onderneming. Mogelijk wilt u aan een meewerkende zoon en / of dochter danwel een personeelslid een gedeelte of de gehele onderneming overdragen of in een gefaseerd traject tot een overdracht komen. Hierbij krijgt u met allerlei aspecten te maken waarbij tal van vragen ingevuld moeten worden. Hierbij kunt u denken aan:

  • Hoe gaan we het bedrijf waarderen?
  • Hoe kunnen we fiscaal zo gunstig mogelijk het bedrijf overdragen?
  • Wordt de gehele onderneming overgedragen en wordt het vastgoed voorlopig verhuurd?
  • Wat zijn de financieringsmogelijkheden?
  • Hoe kan ik de zeggenschap overdragen en hoe doe ik dat?
  • Mijn bedrijf is mijn pensioen hoe kan ik dat realiseren?
  • Hoe voorkom ik dat mijn andere kinderen zich niet benadeeld voelen?

Bij deze en talloze andere vragen kunnen wij u een helpende hand bieden zodat u met een gerust gevoel een stap terug kunt doen.