« Diensten

JAARREKENINGEN

U heeft als ondernemer de wettelijke plicht om voor uw bedrijf een jaarrekening op te maken. De rechtsvorm en de omvang van de onderneming bepaalt hoe uitgebreid dit verslag dient te zijn.

Alhoewel het een wettelijke plicht is, proberen we voor elke ondernemer een jaarrekening samen te stellen wat een toegevoegde waarde geeft. Dit kunnen we bereiken door in de jaarrekening belangrijke ratio’s, specificaties en bijlagen op te nemen waar de betreffende ondernemer behoefte aan heeft. Als voorbeelden kunt u hierbij denken aan onderhoudskosten per auto, omzetspecificatie per productgroep / medewerker, margeoverzicht per productgroep, bezettingsgraad, energieverbruik, break even point, resultaten per afdeling, kostenanalyse over periode van bijvoorbeeld 5 jaar etc.

Indien gewenst kan de ondernemer zelf een aantal werkzaamheden uitvoeren door het aanleggen van een (digitaal) dossier wat wij als input kunnen gebruiken voor de jaarrekening.

Aangezien wij een accountantskantoor zijn kunt u van ons verwachten dat al onze jaarrekeningen voldoen aan de gestelde eisen in de wet- en regelgeving waarbij wij niet uit het oog verliezen om optimaal gebruik te maken van fiscale faciliteiten.