Aanpassing autobelastingen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes van Financiën ingestemd met de Autobrief II. Dit voorstel voor aanpassing van het systeem van autobelastingen is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden.

Hoofdlijnen aanpassing autobelastingen

  • De motorrijtuigenbelasting (MRB) voor reguliere personenvoertuigen wordt verlaagd met gemiddeld 2%; dit wordt mede mogelijk gemaakt door een verhoging van de MRB van de meest vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s.
  • Zuinige personenauto’s in het kleine en middensegment worden minder zwaar belast.
  • Het algemene bijtellingspercentage wordt verlaagd van 25 naar 22.
  • De belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) wordt afgebouwd naar gemiddeld 12% in 2020.
  • Het aantal bijtellingscategorieën gaat stapsgewijs van vier naar twee.
  • Fiscale stimulering van nulemissievoertuigen wordt behouden.
  • Fiscale stimulering van plug-in hybride voertuigen.

Gevolgen van de aanpassing

Nulemissie-auto’s
– blijven profiteren van een bijtellingspercentage van 4 tot een catalogusprijs van € 50.000;
– behouden de vrijstelling in de MRB;
– behouden de vrijstelling in de BPM.

Plugin hybride auto’s
– worden in de bijtelling stapsgewijs meer en meer als reguliere auto’s behandeld;
– worden in de MRB en de BPM ook meer en meer als reguliere auto’s behandeld.

Reguliere auto’s
– worden bij aanschaf minder zwaar belast, vooral als het zuinige auto’s betreft;
– krijgen een lager bijtellingspercentage (van 25 naar 22);
– worden in de MRB iets goedkoper door een lagere MRB, met uitzondering van de meest vervuilende dieselauto’s.