Aanpassingen jaarrekeninggrenzen

De uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is als hamerstuk aangenomen in de Eerste Kamer. Als de koning zijn handtekening zet, dan gaan de controlegrenzen voor de jaarrekening definitief omhoog. De nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen.

Vereenvoudiging jaarrekeningenrecht

De richtlijn moderniseert en vereenvoudigt het jaarrekeningenrecht. Daarnaast bevat de richtlijn een nieuwe regeling voor de verslaglegging van betalingen aan overheden door ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie en houtkap van oerbossen. In de praktijk komt het er op neer dat de grenzen voor het verplicht door een accountant laten controleren van de jaarcijfers nu definitief omhoog gaan. Voor zo’n 650.000 micro-ondernemingen betekent de nieuwe wet dat ze veel minder gegevens hoeven te deponeren bij de KvK en kunnen volstaan met een beperkte jaarrekening. Het wetsvoorstel brengt ook de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van 11 naar 10 maanden. Hierdoor wordt ook de publicatietermijn teruggebracht van 13 naar 12 maanden.

Nieuwe grenzen

De nieuwe grenzen liggen met ingang van boekjaar 2016 op:

  • Activa € 6 miljoen, was € 4,4 miljoen.
  • Omzet € 12 miljoen, was € 8.8 miljoen.
  • Het aantal personeelsleden blijft 50.

Met de maatregel wordt de Nederlandse wetgeving aangepast aan Europese regels. In Nederland vallen nu nog rond de 20.000 ondernemingen (niet-OOB’s) onder de verplichte accountantscontrole. Naar verwachting zal dit aantal tussen de 20 en 25% teruglopen.