Afkoop levensloopregeling in 2015 met 20% korting

Heeft u in 2013 besloten om door te sparen in de levensloopregeling tot uiterlijk 2021? In dat geval kunt u dit jaar (net als in 2013) het levenslooptegoed in één keer opnemen met een korting van 20%. Ook doorsparen tot uiterlijk 2021 blijft mogelijk. De korting is van toepassing op het levenslooptegoed dat u had op 31 december 2013. De belastingheffing loopt via de werkgever. Bij opname mag ook de levensloopverlofkorting worden benut. Het tegoed is vrij besteedbaar. Opname ineens van het tegoed heeft naast gevolgen voor de belastingheffing in het jaar van opname ook effect op andere heffingen en toeslagen.