Belangrijkste wijzigingen Belastingplan 2016

Het Belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Het kabinet vermindert de lasten op arbeid volgend jaar met € 5 miljard. Dat levert extra banen en een hogere economische groei op. De structurele belastingverlaging komt ten goede aan zowel werknemers als werkgevers, zo staat in het Belastingplan 2016 dat staatssecretaris Wiebes van Financiën op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Belangrijkste maatregelen Belastingplan 2016

De belangrijkste maatregelen zijn:

 • verlaging tweede en derde schijf inkomstenbelasting (wordt per 1 januari 2016 verlaagd van 42% naar 40,15%);
 • verlenging derde schijf inkomstenbelasting (wordt per 1 januari 2016 verlengd van € 57.584 naar € 66.420);
 • wijziging tarief eerste schijf inkomstenbelasting (wordt per 1 januari 2016 verhoogd van 36,5% naar 36,55%);
 • steilere en volledige afbouw van de algemene heffingskorting;
 • verhoging van de arbeidskorting;
 • verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • eenmalige verhoging ouderenkorting;
 • herziening box 3;
 • pakket bestrijden emigratielek aanmerkelijkbelanghouders met ingang van 15 september 2015 vanaf 15.15 uur;
 • integratie S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016;
 • vereenvoudiging verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
 • verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning;
 • betere aansluiting loonbelasting en inkomstenbelasting;
 • uitzondering partnerbegrip bij opvanghuizen;
 • fiscale behandeling kinderalimentatieverplichting;
 • erfpachtstructuren in de overdrachtsbelasting;
 • heffing MRB en provinciale opcenten voor niet-ingezetenen;
 • herintroductie vrijstelling kolenbelasting voor opwekking elektriciteit.