BTW naar 21%

De eerste kamer is per 11 juli akkoord gegaan met een verhoging van het algemene BTW tarief van 19% naar 21%. Het 6% tarief blijft ongewijzigd.

Het tijdstip van de levering zal bepalend zijn voor toepassing van het tarief. Worden de goederen of diensten voor 1 oktober 2012 geleverd of verricht dan is het 19% tarief van toepassing en anders het 21% tarief. Er moet een aanvullende BTW nota gestuurd worden in die gevallen dat al vóór 1 oktober reeds een factuur is gestuurd met 19% BTW en de levering of dienst wordt op of na 1 oktober 2012 verricht.

Ons advies

Probeer per 30 september, waar mogelijk, af te rekenen met uw afnemers, zodat u vanaf 1 oktober alleen te maken krijgt met het nieuwe 21% BTW tarief.

Levering Onroerende zaken

Als een ondernemer op grond van een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst ná 30 september een oproerende zaak levert of een werk in een onroerende zaak oplevert tegen een vergoeding die vervalt in termijnen, blijft het 19%-tarief van toepassing op de termijnen die op grond van de overeenkomst vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen.

Verbouwingswerkzaamheden (termijnfacturen)

De staatssecretaris heeft een goedkeuring aangekondigd op grond waarvan deze overgangsregeling ook geldt voor apart overeengekomen verbouwingen waarbij de vergoeding vervalt in termijnen. Van een verbouwing is slechts sprake als de werkzaamheden gericht zijn op een verandering van de inrichting, de aard, en/of de omvang van de zaak. Voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden geldt de overgangsregeling niet, tenzij deze werkzaamheden onderdeel vormen van een contract voor verbouwingswerkzaamheden