Energiezuinige auto’s

Fiscale gevolgen aankoop energiezuinig plug-in Hybrid auto.

In dit document wordt een uitwerking gepresenteerd van de fiscale gevolgen van de aankoop van een energiezuinige auto zoals de Mitsubishi Outlander PHEV voor een zelfstandig ondernemer die zijn onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak of Vennootschap onder firma. Ingeval de onderneming gedreven wordt in de BV vorm zal het voordeel zoals onderstaand berekend is lager uitpakken namelijk 20% over € 26.447 = € 5.289.

Uitgangspunten

  • Volledig recht op teruggave BTW
  • Belastingtarief inkomstenbelasting 42%
  • Overige investeringen bedragen in jaar van aanschaf minder dan € 14.000

Berekening netto investering

Aankoopprijs (incl. BTW) € 50.000
B.T.W. 21% € -8.677
Bedrag exclusief BTW € 41.323

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) € 11.570
Milieuinvesteringsaftrek (MIA) € 14.876
Belastingvoordeel 42% over € 26.447 € -11.108

Netto investering € 30.215

In bovenstaande is geen rekening gehouden met de Vamil (willekeurige afschrijving)waardoor een liquiditeitsvoordeel behaald kan worden. Door toepassing van de Vamil kan mogelijk aanspraak gemaakt worden op Zorgtoeslag (maximaal € 2.000 p/jr).

Besparing jaarlijkse kosten:

  • Geen motorruigenbelasting (t.m. 2015) (normaliter ca € 1.200 per jaar)
  • Geen bijtelling bij de winst wegen prive gebruik in 2013.
  • Vanaf 2014 waarschijnlijk 7% bijtelling ofwel netto € 1.470 per jaar (42% over € 3.500).
  • Opladen ca € 2,40 (incl BTW) per keer (12 kw * € 0,20 KWH (eigenmeter) -> bereik 52 km.

Aandachtspunten

Binnen 3 maanden na orderdatum dient bij het agentschap (www.agentschap.nl) een melding gedaan te worden om aanspraak te kunnen maken op de MIA.