Gebruikelijkloonregeling DGA 2015

Door het belastingplan 2015 verandert de gebruikelijkloonregeling. Het is een verdere inperking om door de DGA de hoogte van zijn salaris zelf vast te stellen. Deze regeling geldt voor DGA’s: Directeur-aandeelhouders die werkzaam zijn in een bedrijf waarin zij of hun partner een aanmerkelijk belang hebben.

Als DGA valt u verplicht onder deze regeling. U hoort een salaris te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en duur van uw arbeid. De regeling bepaalt op welk bedrag uw salaris minimaal moet worden gesteld.

Voor 2015 geldt een overgangsregeling vanwege lopende afspraken tussen DGA’s en de belastingdienst.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Het begrip “meest vergelijkbare dienstbetrekking” wordt ingevoerd. Dit komt in de plaats van een “soortgelijke dienstbetrekking”. Er wordt aangesloten bij het bedrag dat in het economische verkeer gebruikelijk is bij soortgelijke dienstbetrekkingen waar een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Samenstelling van het gebruikelijkloon

Samengevat wordt het genoten loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het hoogste loon van de overige werknemers van uw vennootschap.
  • € 44.000,–

Uitzonderingen

Er zijn nog uitzonderingen mogelijk op grond van het overgangsrecht.

  • Als de DGA aannemelijk kan maken dat het loon over 2015 op grond van de gebruikelijkloonregeling op een lager bedrag moet worden gesteld.
  • Als er een salaris in aanmerking wordt genomen wat maximaal € 5000,– per jaar is, is de gebruikelijkloonregeling niet van toepassing.