Geen minimumwaarderingsregel bij afkoop lijfrente

Men kan genoodzaakt zijn om zijn/haar lijfrentepolis af te kopen. De afkoopwaarde van de polis kan op dat moment door beleggingsverliezen lager zijn dan de betaalde en afgetrokken premies of inleg. De minimumwaarderingsregel bepaalt echter dat de afkoopwaarde van de polis wordt gesteld op de afgetrokken premies. Hierover wordt vervolgens de belasting en de revisierente berekend. Dit is ongewenst nadelig, vindt staatssecretaris Wiebes. Hij keurt daarom goed dat de minimumwaarderingsregel in deze situatie buiten toepassing blijft.