Geen VAR verklaringen meer voor ZZP-er

Voor ZZP’ers worden vanaf 1 april 2016 geen VAR verklaringen meer verstrekt en kan aan bestaande VAR’s geen vrijwaring meer worden ontleend.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben de mogelijkheid om een standaard model overeenkomst van de belastingdienst te gebruiken (thans zijn diverse modellen beschikbaar) of een eigen (model) overeenkomst te ontwikkelen en deze voor te leggen aan de fiscus. Overeenkomsten die vóór 1 februari a.s. worden voorgelegd aan de belastingdienst zullen vóór 1 april 2016 zijn beoordeeld.

Per 1 januari 2017 moet de nieuwe werkwijze voltooid zijn.