Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen (niet voor verhuur) , kan een aangewezen percentage van het investeringsbedrag van de winst over dat jaar in aftrek brengen.

Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.

Niet tot de bedrijfsmiddelen worden gerekend bedrijfsmiddelen waarvan het investeringsbedrag minder bedraagt dan € 450.

bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van
meer dan maar niet meer dan bedraagt de aftrek
€ 2.300 0
€ 2.300 € 55.745 28% van de investering
€ 55.745 € 103.231 € 15.609
€ 103.231 € 309.693 € 15.609 verminderd met 7,56% van het deel boven € 103.231
€ 306.931 0