Milieu investeringsaftrek (MIA) / Energie-investeringsaftrek (EIA) / Willekeurige afschrijving

Indien u investeert in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een ontlasting van het milieu bestaat mogelijk recht om een eenmalige extra aftrek van de winst (bovenop de kleinschaligheidsaftrek). Daarnaast bestaat in bepaalde gevallen recht op willekeurige afschrijving (Vamil).

U kunt hierbij denken aan HR glas, isolatie, Zonnepanelen, Groenlabel kas, Plugin Hybride personenauto , lichtgewicht laadbak op de vrachtwagen en vele andere voorzieningen.

Het aftrekpercentage voor 2015 ligt tussen de 13,5% en 36% en is afhankelijk van het type investering.

Om voor de aftrek in aanmerking te komen dient het bedrijfsmiddel voor te komen op de milieu en energielijst die uitgegeven wordt door het RVO (Rijksdienst voor ondernemers) . Om in aanmerking te komen dient u bij het RVO (binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting) een aanvraag in te dienen.