Nieuwe loonbelastingtabellen vanaf 1-4-2016

Vanaf 1 april 2016 gelden nieuwe loonbelastingtabellen waardoor iets meer loonbelasting wordt ingehouden op het salaris. Dit als gevolg van de wijzigingen in de belastingplannen 2016 die niet meer tijdig (per afgelopen 1 januari) konden worden ingevoerd.

Lager nettoloon

Als gevolg van deze wijziging zal het nettoloon vanaf april iets lager (enkele euro’s) uitpakken.