Nieuwe wet vervangt wet DBA

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) geldt sinds 1 mei 2016. Het doel van de wet is schijnzelfstandigheid tegengaan. Door de wet DBA zijn zzp’ers en opdrachtgevers samen verantwoordelijk voor de relatie die zij met elkaar aangaan. De handhaving van deze wet DBA is opgeschort tot minimaal 1 juli 2018.

In het regeerakkoord staat dat de wet DBA onrust heeft gebracht. Door onzekerheid bij opdrachtgevers kon een aantal echte zelfstandige ondernemers bijvoorbeeld minder opdrachten krijgen. Daarom wordt de wet DBA vervangen. Er komt meer zekerheid. De nieuwe wet moet de opdrachtgever van echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Het onderdeel ‘gezagsverhouding’ wordt verduidelijkt. De nieuwe wet moet ook schijnzelfstandigheid voorkomen. Bij het maken van de nieuwe wet worden diverse organisaties betrokken.

Opdrachtgeversverklaring

Het regeerakkoord deelt zzp’ers in drie groepen in:

Laag tarief: arbeidsovereenkomst
Voor zzp’ers is er altijd sprake van een arbeidsovereenkomst als zij een laag tarief combineren met een langere duur van de overeenkomst. Dat is al bij een opdracht die langer duurt dan drie maanden. Een arbeidsovereenkomst geldt ook bij de combinatie van een laag tarief en het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Vermoedelijk ligt dit tarief tussen de 15 en 18 euro per uur.

Midden tarief: opdrachtgeversverklaring
Voor zelfstandigen die werken boven het ‘lage’ tarief geldt straks een ‘opdrachtgeversverklaring’. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule. De verklaring geeft hen vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Het geeft vooraf zekerheid van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld.

Hoog tarief: opt-out
Aan de bovenkant van de markt komt voor zzp’ers een opt-out voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Deze geldt in de volgende gevallen: de zzp’er hanteert een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (korter dan een jaar). En bij de combinatie hoog tarief met het verrichten van specifieke bedrijfsactiviteiten. Bij een hoog tarief denkt het kabinet aan een tarief boven de 75 euro per uur.