Overdrachtsbelasting bij doorverkoop

Vrijdag 31 augustus 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën, vooruitlopend op maatregelen in het Belastingplan 2013, de zesmaandstermijn voor de overdrachtsbelasting verlengd naar drie jaar. Dit betekent dat bij doorverkoop van registergoed (zowel woningen als niet-woningen) binnen drie jaar alleen overdrachtsbelasting hoeft te worden betaald over de meerwaarde.

Het besluit heeft als doel de stagnerende vastgoedmarkt tegemoet te komen. De huidige termijn van zes maanden (van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer) is volgens de Staatssecretaris in het algemeen te kort voor doorverkoop. In het Belastingplan 2013 is daarom een tijdelijke verruiming naar 36 maanden opgenomen. Als het Belastingplan wordt aangenomen, zal de wet per 1 januari 2013 zijn gewijzigd. Tot die tijd geldt het besluit van 31 augustus 2012. De maatregel geldt voor alle doorverkopen waarbij de eerste koop heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2012 en (zo blijkt uit een bericht gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid) 1 januari 2015.

In aanmerking komen voor belastingverlaging

Door het besluit is het van belang geworden op welk moment de verkoper het registergoed dat wordt verkocht, geleverd heeft gekregen. Hierbij moeten drie momenten worden onderscheiden:

  1. Als sprake is van een woning die is geleverd in 2011, geldt een termijn van 12 maanden voor toepassing van het belastingvoordeel. Dus: tot 31 december van dit jaar kunnen we hiermee te maken hebben. (Deze maatregel geldt nog op grond van het Belastingplan 2011.)
  2. Als het registergoed (woningen en niet-woningen) dat wordt doorverkocht is geleverd na 1 januari 2012 maar vóór 1 september 2012, geldt voor het belastingvoordeel een termijn van zes maanden.
  3. Heeft de eerdere levering plaatsgevonden op of na 1 september 2012, dan geldt de driejaarstermijn.