Overgangsrecht afschaffing landbouwregeling versoepeld

Landbouwers, veehouders, tuinbouwers of bosbouwers (hierna landbouwers) die in 2017 de landbouwregeling toepassen en per 1 januari 2018 verplicht over moeten op de normale btw-regels, krijgen heel 2018 de tijd om hun recht op btw-aftrek over de resterende herzieningsperiode in één keer te claimen. In het Wetsvoorstel afschaffing landbouwregeling was in het overgangsrecht bepaald dat zij dit in het eerste kwartaal van 2018 moesten doen. De versoepeling geldt voor investeringsgoederen die vóór 2018 zijn aangeschaft en niet in gebruik zijn genomen. Landbouwers die vóór 2018 goederen en diensten hebben aangeschaft die op 1 januari 2018 nog niet in gebruik zijn genomen, kunnen de btw-aftrek ook in heel 2018 claimen, maar uiterlijk in het belastingtijdvak waarin zij de goederen in gebruik nemen.