Pensioen in eigen beheer

Per 1 april 2017 is het voor de DGA niet meer mogelijk op de huidige manier zijn pensioenregeling in eigen beheer te continueren.

Voor 31-12-2019 dient de DGA te kiezen uit de volgende alternatieven

  1. Afkoop
  2. Omzetting naar oudedagsverplichting (ODV)
  3. Behoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen.

Het wetsvoorstel maakt geen onderscheid naar dga’s waarvan het pensioen wel of niet is ingegaan. Beide groepen kunnen dus gebruik maken van de mogelijkheden die hierna worden besproken.

Ad 1. Afkoop:

De termijn voor afkoop van het pensioen in eigen beheer zal drie jaar bedragen, waarbij de korting ieder jaar afneemt. Voor 2017 wordt de korting vastgesteld op 34,5% waarmee de belastingdruk beperkt blijft tot 34,06% (bij een tarief van 52%). Voor 2018 en 2019 zal de korting worden verlaagd naar 25% en 19,5%. Dit moet DGA stimuleren om snel tot afkoop van hun pensioen te beslissen.

Ad 2. Oudedagsverplichting (ODV):

Naast de mogelijkheid tot het afkopen van het pensioen in eigen beheer kan de DGA er ook voor kiezen om de fiscale pensioenvoorziening om te zetten in een spaarvariant in eigen beheer. De pensioenvoorziening wordt dan een fiscale reservering voor de oude dag. Op of rond de pensioendatum moet de reservering worden omgezet in een uitkering. Veel informatie over deze variant geeft Wiebes niet maar de verwachting is dat het grote gelijkenis zal vertonen met een lijfrente bankspaarrekening. Over de positie van de partner blijft Wiebes nog onduidelijk.

Ad 3. Behoud eigen beheer (premievrij)

Tot slot heeft de DGA ook altijd de mogelijkheid zijn pensioen in eigen beheer te handhaven. Het opbouwen van nieuwe pensioenrechten zal vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk zijn. De bestaande rechten zullen worden gerespecteerd.

Duidelijk is wel dat er voor iedere DGA met een pensioen in eigen beheer een keuze moet worden gemaakt. Ook is duidelijk dat het lastig zal zijn om de gevolgen van iedere optie te overzien. De financiële verschillen tussen de alternatieven zijn groot. Het loont dus de moeite om gedegen advies in te winnen. Ook is het van belang om te bedenken hoe het oudedagsinkomen ingevuld moet worden indien de DGA besluit tot afkoop van zijn pensioen in eigen beheer.