Registratie pandakten belastingdienst

De wijze van de registratie van (onderhandse) pandakten is met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Tot zekerheid van nakoming van uw betaling van uw debiteur kunt u een pandrecht (onderhandse akte) opmaken voor de roerende zaken, vorderingen of aandelen.

Waarom registreren

Door de onderhandse bij de belastingdienst te registeren voorkomt dit discussie met de debiteur over het feit of er rechtsgeldig een pandrecht is gevestigd en het tijdstip waarop.

  • Registratie bij de belastingdienst is daarom een vereiste.
  • Als alternatief voor een onderhandse akte kan ook voor een notariële akte gekozen worden.

Waar registreren

Onderhandse pandakten dienen geregistreerd te worden door het registratieteam van de Belastingdienst Rotterdam Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam.