Registratieplicht van arbeidskrachten

Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit sinds 1 juli 2012 registreren in het Handelsregister, als gevolg van een wetswijziging.
Hierbij moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, detachering, payrolling-bedrijven en banenpools.

Uitbuiting terugdringen

De wetswijziging moet uitbuiting van werknemers terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeiskrachten door Intermediairs.(Waadi) Iedere onderneming die arbeidskrachten, bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig ter beschikking stelt moet dit doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

Let op: Als u wel eens gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, controleer dan of de onderneming waarvan u deze arbeidskrachten inhuurt, goed staat geregistreerd in het handelsregister.

Om (achteraf) te kunnen bewijzen dat u de check heeft gedaan is het verstandig deze uit te printen, of digitaal op te slaan en deze te bewaren bij uw administratie. Dit zal regelmatig moeten gebeuren omdat er bij de betreffende onderneming wijzigingen kunnen optreden. Indien u gebruik maakt van arbeidskrachten van een onderneming, die ten onrechte niet geregistreerd staat, kan ook de inlener beboet worden met een bedrag van € 12.000 per geconstateerde overtreding.

Certificering

Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming vrijwillig laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen, waardoor de inlener die van dergelijke uitzendorganisaties gebruik maakt onder voorwaarden is gevrijwaard van inlenersaansprakelijkheid.

Zzp’ers

Zzp’ers vallen niet onder deze regeling omdat er bij een zzp’er geen sprake is van een uitlenende partij.
Is er gekozen voor een rechtsvorm als BV, dan kunnen deze wel onder de regeling vallen.
Dit is het geval als de zzp’er onder toezicht en leiding van een derde (inlener) werkt; de BV is dan de uitlenende partij.

V.O.F.

Ook een V.O.F. die een vennoot als arbeidskracht ter beschikking stelt kan onder de regeling vallen als de vennoot onder toezicht en leiding van een derde werkt.
Bij aangenomen opdrachten is de registratieplicht niet van toepassing