Schenking 2016

Om uw vermogen over te brengen naar de volgende generatie (kind/ kleinkind) zijn er diverse mogelijkheden om dit fiscaal vriendelijk te realiseren. Afhankelijk van het vermogen bedraagt de erfbelasting voor een eigen kind tussen de 10% en 20% en voor een kleinkind zelfs tussen de 18% en 36%.

Krijgt u te maken met opname in een zorginstelling dan is de eigen bijdrage hoger naarmate uw vermogen hoger is. Dit kan meespelen met de schenkingsplanning.

Mogelijkheden schenking in 2016

1. Vrijstelling
Voor 2016 kunt u € 5.304 belastingvrij aan uw kind schenken.

2. Verhoogde vrijstelling
Schenk je aan je kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is, dan kan deze vrijstelling voor één keer worden verhoogd naar € 25.449 (2016). Voor schenkingen ten behoeve van een kostbare studie of voor de eigen woning kan de vrijstelling zelfs eenmalig worden verhoogd naar € 53.016 (2016). In dat laatste geval moet je kind de schenking gebruiken voor:
• de aankoop van een eigen woning (of verbetering en onderhoud aan de woning)
• het aflossen van zijn eigenwoningschuld of de restschuld die is ontstaan na verkoop van zijn woning

3. Schenking op papier met renteaangroei
Je wilt schenken maar niet het geld in contanten geven. Dan is een notariele schenking op papier een mogelijkheid. Om toekomstige erfbelasting te besparen moet u jaarlijks wel 6% rente aan uw kind betalen (dit is vorm van belastingvrij vermogensoverheveling).

4. Eigenwoning lening
Via een notariële of onderhandse akte kunt u geld aan uw kind geld lenen voor de aanschaf, verbouwing of onderhoud van een eigen woning. Over de lening ontvangt u van uw kind rente. Voor u behoort de (zakelijke) lening tot uw box 3 vermogen, zodat de renteontvangst bij u onbelast is. Voor je kind is de betaalde rente echter fiscaal aftrekbaar als eigenwoningrente. De lening dient wel in 30 jaar afgelost te worden!

Verhoging vrijstelling schenking eigen woning 2017

Vanaf 2017 gaat het vrijstellingsbedrag van de eenmalige schenking voor de eigen woning omhoog naar € 100.000. Het wordt dan ook mogelijk om de schenking te spreiden over drie volgende jaren.