Stijging minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan per 1-1-2014 omhoog naar:

  • € 1.485,60 per maand;
  • € 342,85 per week;
  • € 68,57 per dag.