Structurele verlaging overdrachtsbelasting

De tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen van 6% naar 2% is door de eerste kamer op 11 juli 2012 structureel verlengd voor onbepaalde tijd.