Subsidieregeling praktijkleren

Afdrachtsvermindering onderwijs vervalt maar kan nog toegepast worden t/m 31-12-2013.

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling “Subsidieregeling praktijkleren” moet er voor de bedrijven, die nu gebruik maken van de oude fiscale regeling, weer opnieuw een aanvraag worden ingediend om vanaf 1-1-2014 in aanmerking te komen. Het maximum per studiejaar (lees: voor MBO-BBL 40 weken ) is € 2.700.  Het bedrag wordt verlaagd als er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget in deze categorie.

Om in aanmerking te komen moet er een digitaal aanvraagformulier worden ingevuld, dit kan in de periode 2 juni 2014 t/m 15 september 2014 (tot uiterlijk 17.00 uur). Binnen 13 weken wordt er beslist over het te ontvangen subsidiebedrag en wordt dit direct uitbetaald door Agentschap NL.

Verdere informatie is te vinden op de site www.agentschap.nl

Voor welke doelgroepen kunt u subsidie aanvragen:

  • Vmbo , leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.
  • Mbo, deelnemers aan en mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat.
  • Hbo, Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek |( inclusief landbouw en natuurlijke omgeving). Hierbij staat de opleiding uit een combiniatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal als voor deeltijd hbo.
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding ( toio’s) Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
  • Werknemers van een privaatechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper.