Tarieven vennootschapsbelasting 2020

Het tarief voor de vennootschapsbelasting is voor de eerste schijf gedaald naar 16,5%. De verwachting is dat verlaging voor 2021 verder wordt doorgevoerd.

De tarieven zien er nu als volgt uit:

2019 2020 2021
Tot een winst van € 200.000 19% 16,5% 15%
Meer dan € 200.000 25% 25% 21,7%