Uitgaven voor levensonderhoud kinderen (tot 2015)

De aftrek levensonderhoud voor kinderen is per 1 januari 2015 vervallen in verband met de hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen).

Situatie tot en met 2014

Dit zijn uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar (tot 2012 was dit 30 jaar) die ten minste in belangrijke mate door de belastingplichtige worden onderhouden. Een kind wordt in belangrijke mate onderhouden als de op de ouder drukkende kosten van levensonderhoud van het kind minimaal € 416 (2013 t/m 2011: € 408) per kwartaal bedragen.

aftrek per kwartaal (€) 2014 2013 2012 2011
– kind tot 6 jaar 205 295 295 290
– kind 6 tot 12 jaar 250 355 355 350
– kind 12 tot 18 jaar 290 415 415 410
– kind 18 tot 21 jaar* 250 355 355 350
als het kind grotendeels (voor meer dan 50%) wordt onderhouden 500 710 710 700
als het kind niet tot de huishouding behoort
en nagenoeg geheel (voor meer dan 90%) wordt onderhouden
750 1.065 1.065 1.050

* Tot 2012 was dit nog 30 jaar.