Verhoging kinderopvangtoeslag in 2016

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, gaan in 2016 minder betalen voor de kinderopvang.

Het tegemoetkomingspercentage voor de kosten van kinderopvang voor het eerste kind en voor het tweede kind (en volgende kind(eren)) wordt verhoogd met 5,8%. Dit betekent voor ouders met een toetsingsinkomen van minder dan € 18.177 dat zij 93% van de kinderopvangkosten voor het eerste kind en 94% voor het tweede (en volgende) niet zelf hoeven te betalen. Voor ouders met een toetsingsinkomen van € 107.115 en hoger is het minimum tegemoetkomingspercentage voor het eerste kind verhoogd van 18% naar 23,8%.

In 2016 stijgen ook de maximale uurprijzen waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurprijs voor dagopvang wordt € 6,89 (in 2015: € 6,84), voor buitenschoolse opvang € 6,42 (in 2015: € 6,38) en voor gastouderopvang € 5,52 (in 2015: € 5,48). Per kind kan maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag worden verkregen.