Vrijgestelde verhuur multifunctioneel gebruikte garageboxen

Multifunctionele ruimten die primair voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen (kunnen) worden gebruikt, vormen in principe geen verhuur van parkeerruimte. Dit heeft Hof Den Bosch geoordeeld in een recente zaak over de verhuur van garageboxen.

Feiten

In deze zaak is een vof de belanghebbende. Deze is in het bezit van 11 garageboxen, die afzonderlijk worden verhuurd. In de huurovereenkomst staat dat de garageboxen uitsluitend mogen worden gebruikt als garage of bergruimte. De vof heeft geen btw in rekening gebracht aan de huurders omdat hij van mening is dat dergelijke verhuur valt binnen de reikwijdte van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M. De verhuur van de garageboxen vallen alsdan onder de btw-vrijstelling omdat dit volgens het besluit worden gezien als multifunctionele ruimten, die primair worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van voertuigen. Verhuur van garageboxen wordt dus niet aangemerkt als verhuur van parkeerruimte, wat wel btw-belast is.