WBSO 2019  in vogelvlucht

De WBSO is een regeling om innovatie te stimuleren voor Nederlandse bedrijven  (zowel ZZP-er als vennootschappen) in de vorm van een subsidie op de loonkosten en bedrijfskosten

Voorwaarden

  • Aanvraag voor toekomstige werkzaamheden.
  • Bijhouden van project en urenadministratie (voor een ZZp-er gelden minimaal 500 uur per jaar)
  • Projectmatige aanpak.
  • Maak vooraf bij aanvraag inschatting van uren en kosten.
  • Geldt  voor de medewerker(s) die op loonlijst staan van vennootschap die aanvraag indient.
  • Na afloop van jaar moet je voor 1 april indienen hoeveel uur je daadwerkelijk gewerkt hebt.

Aanvragen

Moet vooraf dat je start worden aangevraagd. Er is een budget op volgorde van aanvraag wordt toegekend (op = op laatste jaren was er voldoende budget).

Via website https://rvo.nl/wbso.

Voordeel

Per gewerkt S&O uur een subsidie van ca gemiddeld  € 10 per uur + 32% over de kosten die gemaakt worden (oa kosten prototypes, testen,  materialen en onderdelen, software, huur apparatuur).

Als de WBSO wordt  toegekend kan een beroep worden gedaan op de innovatiebox.  Dit houdt in een (fors) lager bedrag aan vennootschapsbelasting over de winst die gerealiseerd wordt met de ontwikkelde producten.

Nadere informatie

  1. Voorlichtingsfilm (duur 4 minuten)
  2. Handleiding WBSO
  3. Webinar WBSO (duur 30 minuten)