Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Op 1 januari 2016 worden de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht die betrekking hebben op de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon.

Wat betekent de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) voor u?

Uw onderneming is per 1 januari 2016 verplicht om het netto wettelijk minimumloonbedrag giraal aan de werknemer te betalen. Het nettoloon staat echter niet in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De hoogte kan per werknemer verschillen.

Per 1 januari is ook een gespecificeerde loonstrook verplicht. Dat betekent dat u looncomponenten die de werknemer ontvangt als vergoeding voor kosten die hij voor het werk heeft gemaakt, altijd op de loonstrook moet uitsplitsen.

Ten slotte is het per 2016 niet meer toegestaan om door verrekeningen of inhoudingen op het loon voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon te komen.