Wettelijke rente 2013

Wettelijke rente handelstransacties

De wettelijke rente voor handelstransacties bedraagt sinds 1 januari 2013 7,75% procent. Hieronder vindt u de percentages van de afgelopen jaren.

Van 01-01-2013: 7,75%
Van 01-01-2011 tot 31-12-2012: 8,0%
Van 01-01-2010 tot 31-12-2010: 8,0%
Van 01-07-2009 tot 31-12-2009: 8,0%
Van 01-01-2009 tot 30-06-2009: 9.5%
Van 01-07-2008 tot 31-12-2008: 11,07%
Van 01-01-2008 tot 30-06-2008: 11,20%
Van 01-07-2007 tot 31-12-2007: 11,07%
Van 01-01-2007 tot 30-06-2007: 10,58%

Doel van wettelijke rente

Het doel van wettelijke rente is het voorkomen van betalingsachterstanden. Door een hoge wettelijk verschuldigde rente worden betalingsachterstanden duurder voor degene die niet of te laat betaalt. De recente gegevens over rentepercentages vindt u op de website van De Nederlandse Bank (DNB).

Wettelijke rente niet-handelstransacties

Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particulier of consument is betrokken. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties bedraagt sinds 1 januari 2007 zes procent