ZZP wetgeving: stand van zaken februari 2018

Voor u als opdrachtgever is het van belang om te weten op de zzp’er als ondernemer of als werknemer in loondienst door de belastingdienst wordt aangemerkt.

Als de zzp’er niet als ondernemer maar in feite door de Belastingdienst als een werknemer in loondienst wordt aangemerkt, dan heeft dit voor u verstrekkende gevolgen en kunt u verplicht worden tot betalingen van loonheffing.

Tot 1 mei 2016 bood de Verklaring arbeidsrelatie afgekort VAR duidelijkheid.

Deze VAR verklaring is per deze datum vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ofwel afgekort “Wet DBA” Hierbij zijn modelcontracten geïntroduceerd, met als doel een betere controle op de werkrelatie tussen opdrachtgever en zzp’er. Deze nieuwe wet had het doel de balans tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te herstellen. De wet DBA is niet goed van de grond gekomen, heeft in plaats van duidelijkheid veel onrust gebracht.

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving voor de ZZP’ers en zal de wet DBA dan ook gaan vervangen. Als streefdatum is genoemd 1 januari 2020. Tot die tijd wordt de handhaving van de wet DBA opgeschort. Dus huurt u een zzp’er in en wordt door de belastingdienst geconstateerd dat achteraf sprake is van een dienstbetrekking, dan krijgt u in ieder geval tot 1 januari 2020 géén correctieverplichting of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes krijgen.

(tekst afkomstig van site belastingdienst)

Er wordt echter wel gehandhaafd met kans op correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen als sprake is van kwaadwillenden. Volgens de definitie van de belastingdienst is dat, als je opzettelijk een situatie van duidelijke schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat je weet of hand kunnen weten dat feitelijke sprake is van een dienstbetrekking.

Vanaf 1 juli 2018 handhaaft de belastingdienst in alle gevallen van kwaadwillendheid. Er moet dan sprake zijn van 3 feiten die de belastingdienst moet kunnen bewijzen:

  • Een (fictieve) dienstbetrekking
  • Evidente schijnzelfstandigheid
  • Opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Nieuwe ZZP-wet

Zoals gesteld streeft het kabinet ernaar op 1 januari 2020 de Wet DBA te vervangen. Er zullen wel tussentijdse maatregelen worden genomen volgens minister Koolmees. De regering wil door het invoeren van een opdrachtgeversverklaring en het indelen van zzp’ers in categorieën de opdrachtgever zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en tegelijkertijd schijnzelfstandigheid voorkomen.